Retningslinjer

RETNINGSLINJER NORLETIC


Norletic AS har et sterkt sosialt engasjement og vi jobber aktivt for bærekraftig og miljøvennlig forretningsdrift. Vi har fokus på arbeideres rettigheter og sikkerhet.

Etisk handel

Vår bærekraftige forretningsvirksomhet er forankret med et medlemsskap i Etisk Handel Norge. Her danner vi grunnlaget for eget ansvar ovenfor samfunn, miljø og arbeidskraft. Dette gjøre oss til en del av et system av verdier og mål som er større enn oss selv. Vårt sosiale ansvar er formulert i våre overordnede mål og reflekterer at vi ønsker å bidra til en positiv utvikling for samfunnet. 

Hva betyr vårt sosiale ansvar?

Vår sosiale ansvar som bedrift  skisserer våre tiltakt for å bidra positivt tilabake til samfunnet som vi er helt avhengig av for å lykkes. 

Målgruppe

Norletic AS sin bedrifts policy er rettet mot alle våre leverandører, distributører og samarbeidspartnere.

Elementer

Vi ønsker å være en ansvarlig bedrift som er bevist vår påvirkning, og som holder høyest mulig standard for etikk, bærekraft og proffesjonalisme.

Norletic AS sitt sosiale ansvar og etisk handel kan deles i to kategorier:  samsvar and proaktiv. Samsvar refererer  til vår forpliktelse til å følge lover og regler, samt følge verdiene til de samfunnene vi opererer i. Proaktiv betyr at vi tar initiativ til å fremme menneskerettigheter og gir hjelp til lokale samfunn og beskytter naturen.  

Samsvar

Lovlighet

Vår bedrift vil:

     

●Respektere lover

     

●Følge vedtatt politikk

     

●Sørge for at all vår forretningsvirksomhet er legitim

     

●Holde vårt samarbeid og prosjekter åpne og transparent

 

Forretningsetikk

Vi utfører all forretning med integritet og med respekt for menneskerettigheter. Vi fremmer:

     

●Trygge og rettferdige forhandlinger

     

●Respekt for fobrukeren

     

●Anti-korrupsjon

Eksempler på forretningsetisk ansvar

Ivaretakelse av miljøet

Vi anerkjenner nødvendigheten av å beskytte naturen og miljøet. Å holde miljøet vårt rent og ikke forurense er til det beste for hele samfunnet. Vi har som mål å alltid følge den mest bærekraftige og miljøvennlige praksisen innefor vår felt. Der hvor har muligheten, har vi som mål å forbedre.  always follow best practices when disposing garbage and using chemical substances. Norletic ønsker å være innovativ til det beste for miljøet. 

Beskyttelse av mennesker

Vi garanterer at vi:

     

●At vi ikke tar risiko med helsen og sikkerheten til vår ansatte og innbyggere.

     

●Unngår å skade livene til lokale og urfolk.

     

●Støtter mangfold og inkludering. 

Menneskerettigheter

Vi har forpliktet oss til og er engasjert i å beskytte menneskerettigheter. Vi er en bedrift som er dedikert til å tilrettelegge for like muligheter  equal and fremmer rettferdige rettigheter for arbeidere. Norletic forsikrer  at ingen av våre aktiviteter direkte eller indirekte bryter menneskerettigheter i noen av landene hvor vi har produsenter eller samarbeidspartnere.(f.eks tvangsarbeid)

Proaktiv

Donasjoner og nødhjelp

Norletic budsjetterer for å ha muligheten til å økonomiske donasjoner til lokalsamfunn. Disse donasjonene har som mål:

     

●Å utviklet kunst, idrett, utdanning og lokale arrangementer.

     

●Avlaste de som er i nød.

 

Frivillighet

Vi oppmuntrer til frivillig arbeid for ideelle organisasjoner. Dette gjelder eksterne programmer, men på sikt har vi som mål å opprette et eget program. Ansatte hos Norletic AS kan søke økonomisk støtte dersom de ønsker å jobbe for frivillige organisasjoner. 

Ivaretakelse av miljøet

Foruten juridiske forpliktelser, vil Norletic AS aktivt jobbe for bærekraft og miljøvern. Eksempler på relevante aktiviteter:

     

●Resirkulering

     

●Sparing av energi

     

●Bruke miljøvennlige råvarer

     

●Bruke moderne fabrikker og produksjonsmetoder med energisparing 

Produktutvikling

Vi investerer en betydelig del av vårt budsjett til forskning og utvikling. Norletic er alltid åpen for innspill og lytter oppmerksomt til ideer.  Vår bedrift jobber hele tiden for forbedring av alle ledd i vår forretningsvirksomhet.

Vi følger verdiene definert av United Nations Global Compact og er forpliktet til å følge retningslinjene til Etisk Handel Norge. Vi ønsker å promotere en bedriftsidentitet som en sosialt engasjert og ansvarlig bedrift. Ledelsen må kommunisere dette på alle nivåer. Ledelsen skal også hele tiden være forberedt på løse utfordringer som omfatter sosialt ansvar(CSR).

KRAV TIL VÅRE LEVERANDØRER, PRODUSENTER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Norletic AS forventer at dere har en bevist strategi for CSR og har innarbeidet rutiner for bærekraftig forretningsdrift. Dere må ha formulerte handlingsplaner for CSR. Samtidig må dere kunne dokumentere at virksomheten deres følger lover og regler for etisk handel, anti-korrupsjon, bærekraft og miljø, arbeideres rettigheter og menneskerettigheter.

Anbefalt videre lesing:

     

Ethical Trade Norway

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet


KONTAKTINFORMASJON:

post@norletic.no