Vi samarbeider med fagmiljøene og utøvere i våre prosjekter. Her er noen av de vi samarbeider med eller som støtter oss.


 


 

Etisk handel Norge er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmermenneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.